Druckansicht - Freitag 15. Oktober 2010

 

Vítejte na stránkách iniciativy ŠKOLA-ČLOVĚK-HODNOTY


Náboženství a škola už u nás dlouho nepatří k sobě a mluvit o nich ve vzájemných souvislostech se jeví jako nepatřičné. Vztah školy a náboženství je zaplaven předsudky, přináší obavu ze „středověkých praktik“, z „nevědeckého poznání“, fundamentalismu nebo naivity. Cílem iniciativy je tento kruh předsudků prorazit, ukázat na důvody, proč s přítomností náboženské dimenze života na školách počítat a vytvořit prostor, ve kterém by se mohla veřejně a kvalifikovaně otevřít diskuse o přítomnosti náboženské dimenze v kultuře školy.
 

Cílem iniciativy je

poukázat na náboženskou dimenzi života jako na kvalitu, která je sama o sobě hodnotou pro konkrétní rozvoj demokratické školy stojící na humanistických základech a usilující o lidsky důstojné vzdělávání.
 

Cílem iniciativy není

uplatňovat v historii další nárok církví na český školský systém, ani náboženství do školy vnášet a už vůbec ne určité náboženství šířit, ale počítat s religiositou v nejširším slova smyslu, protože patří k obecné kvalitě života každého člověka.Do této iniciativy se může zapojit kdokoli, koho oslovily její cíle.


V současné době se v ní aktivně podílejí:
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra sociální pedagogiky, Brno
doc. Ludmila Muchová, Ph. D.
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra pedagogiky, České Budějovice
Dr. theol. Tomáš C. Havel CFSsS
VOŠP Svatojánská kolej, Svatý Jan pod Skalou
Mgr. Eva Muroňová, Ph.D.
Katechetické a pedagogické centrum, Ostravsko-opavské biskupství, Ostrava
Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra sociální pedagogiky, Brno
Bc. Lukáš Zajíček
Magisterské studium Sociální pedagogika a volný čas, PdF MU, Brno
Bc. et Bc. Martin Sazeček
Magisterské studium Sociální pedagogika a volný čas, PdF MU, Brno
Mgr. Barbora Holoubková.{co­lor:black}
Katechetické a pedagogické centrum, Ostravsko-opavské biskupství, Ostrava
Mgr. Jarmila Plačková
Katechetické a pedagogické centrum, Ostravsko-opavské biskupství, Ostrava
Mgr. Šárka Koflerova
Katechetické a pedagogické centrum, Ostravsko-opavské biskupství, Ostrava
Ing. Jana Němečková
externí lektorka, katedra sociální pedagogiky PdF MU, Brno

Partneři v Rakousku

© Iniciativa škola.člověk.hodnoty 2010
© Iniciativa škola.člověk.hodnoty 2010